Izredna kulturna dediščina

Bogastvo in raznolikost

Alpe so območje z velikim jezikovnim in kulturnim bogastvom. 

Poleg štirih glavnih govorjenih alpskih jezikov znotraj Alparca: francoščine, nemščine, italijanščine in slovenščine, ta prostor zaznamuje veliko in pestro jezikovno bogastvo. Slednje sega od slovanskih do germanskih jezikov, z alemanščino, bavarščino in narečjem Walser, ki ga še govorijo v določenih predelih kantona Valais-Wallis (Švica), do retoromanske skupine (romanščina, ladinščina in furlanščina) ter galo- in italoromanščine. Veliko teh jezikov in narečij se uporablja le še v nekaterih bolj odmaknjenih regijah in postopoma izginjajo.

Kulturna krajina

Tradicionalne kmečke in pašniške dejavnosti so več kot eno tisočletje oblikovale kulturno krajino večjega dela Alp in igrajo pomembno vlogo pri ohranjanju biotske raznovrstnosti.

Arhitektura, gastronomija, šege in navade, domača in umetnostna obrt…

 Zelo bogata je tudi arhitekturna dediščina, zato je še posebej zanimivo opazovati razlike a tudi podobnosti nekaterih rešitev, nujnih za prilagajanje visokim nadmorskim višinam ter težkim podnebnim pogojem.

Vse to velja tudi za gastronomijo, šege in navade ter seveda tudi za obvladovanje domače in umetnostne obrti…