Društvo ALPARC

ALPARC, Mreža zavarovanih območij v Alpah je organizacija, ki je nastala s sklepom Ustanovne skupščine, ki je potekala 18. januarja 2013 in deluje v skladu z zakonom z dne 1. julija 1901 v povezavi s sporazumom o partnerstvu in izvedbene uredbe z dne 16. avgusta 1901 (francoski zakon o društvih).
Primarno poslanstvo društva je aktivna udeležba pri izvajanju Alpske konvencije in njenih protokolov, ki se nanašajo na zavarovana območja. ALPARC nudi podporo upravljavcem zavarovanih območij, občinam in lokalnim deležnikom pri njihovih prizadevanjih za varstvo okolja in trajnostni razvoj v skladu s participativnim pristopom v zavarovanih območjih.
ALPARC izvaja projekte in aktivnosti na naslednjih področjih:


1.    Ohranjanje biotske raznovrstnosti in vzpostavitev ekološkega konitnuuma;
2.    Regionalni razvoj in kakovost življenja;
3.   Izobraževanje o gorskem okolju in dvigovanje zavesti o Alpah.


28. februarja 2013 sta Stalni sekretariat Alpske konvencije in ALPARC podpisala Memorandum o sodelovanju z namenom olajšanja sodelovanja in doseganju čim večjih sinergij med dvema organizacijama.


Pridružite se ALPARC-u !

ALPARC Members

Mapping and listing of all the organisations which are member of the ALPARC association, as well as the protected areas managed by these organisations.

Thank you for contacting us at info[at]alparc.org if you notice any mistake or missing data!