Cilj društva ALPARC je vzpodbujati izmenjavo znanj, tehnik in metod med upravitelji alpskih zavarovanih območij. Društvo vpeljuje skupne projekte za zavarovana območja v Alpah ter pomaga pri njihovem uresničevanju in koordinacij, ki je posamezno zavarovano območje ne zmore.

Dejavnosti ALPARCA so razdeljena na tri prioritetna področja:

Različne teme se načrtujejo na osnovi priznanih konceptov modernega upravljanja z naravo, ki so uveljavljeni tako v evropskem kot svetovnem prostoru. Prioritetna področja prispevajo k soočenju z globalnimi problemi kot so na primer globalno segrevanje, ohranjanje biotske raznovrstnosti, trajnostni ekonomski, ekološki in družbeni razvoj, dviganje zavesti, zlasti med mladimi o glavnih okoljskih problemih današnjega časa.


Za uresničevanje svojih dejavnosti in krepitvi svoje prepoznavnosti, so dejavnosti ALPARC-a razdeljena na tri glavna strukturna področja: storitve, projekti in dogodki.