SL

Za mrežo ALPARC trije novi projekti Interreg Območje Alp

1, 10.11.2016

Z zadovoljstvom vam sporočamo, da so bili potrjeni trije predlogi projektov, ki so bili to leto predlagani v okviru drugega razpisa Programa EU Interreg Območje Alp. Gre za projekta YOUrALPS in ALPBIONET2030, v katerih ima ALPARC vlogo vodilnega partnerja, in za projekt GaYA, v katerem ALPARC sodeluje kot projektni partner, odgovoren za enega od delovnih sklopov.

YOUrALPS – Educating Youth for the Alps: (re)connecting Youth and Mountain heritage for an inspiring future in the Alps  (2016–2019)
ALPARC skupaj s še dvanajstimi partnerji sprejema izziv za trajno krepitev vzgoje za gore in osveščanja mladih za alpsko naravno in kulturno dediščino. Cilj projekta je najprej organizirati mrežo deležnikov vzgoje v območju Alp ter nato nagovoriti predstavnike tako formalne vzgoje (šole) kot neformalne vzgoje (deležnike vzgoje za gore, na primer zavarovana območja) in spodbujati vključevanje vzgoje za gorsko okolje v vzgojno-izobraževalne programe s pomočjo koncepta "Alpske šole", ki bo preizkušen v številnih pilotnih območjih. Projekt predvideva, da bodo pri njegovih aktivnostih dejavno sodelovali tako oblikovalci politik kot mladi prebivalci Alp.

GaYA – Governance and Youth in the Alps (2016–2018)
Vodilni partner, Agenzia di Sviluppo GAL Genovese iz Italije, in sedem projektnih partnerjev, med katerimi sta tudi ALPARC in Regijski naravni park Massif des Bauges, želijo v obdobju dveh let združevati svoje moči in usposobljenosti za razvijanje mladinskega upravljanja v območju Alp, in sicer s pomočjo več pilotnih območij, tako urbanih kot ruralnih, ob soudeležbi skupin mladih, z namenom krepitve sposobnosti oblikovalcev politik za vključevanje mladih v postopke odločanja.

Ta dva projekta potrjujeta pomen in potencial našega tematskega področja, ki je posvečeno izobraževanju o gorskem okolju in mladim. Čeprav ni tehnično izvedljivo, da bi vse naše člane vključili kot partnerje ali opazovalce v ta dva projekta, bomo poskrbeli za obveščanje naših članov in še zlasti deležnikov naše delovne skupine "Izobraževanje o gorskem okolju" o vseh dejavnostih in rezultatih obeh projektov.

ALPBIONET2030 – Integrative Alpine wildlife and habitat management for the next generation, (2016–2019) 
ALPARC in še štirinajst projektih partnerjev bo skupaj delalo za ekološko povezovanje v Alpah, tudi v povezavi z novo alpsko makroregijo. Cilj projekta je še bolj izpopolniti delo, ki je bilo na tem področju že opravljeno v zadnjih letih, in sicer zlasti: predlagati kartografijo strateških območij za povezanost v alpskem loku in okrog njega; razvijati strategijo upravljanja prosto živečega živalstva v tesnem sodelovanju z različnimi deležniki; delovati na področju instrumentov mediacije za odzivanje na konflikte, ki se lahko pojavijo pri vzpostavljanju ekoloških mrež.

Z veseljem torej začenjamo to delo v sodelovanju z vsemi partnerji in opazovalci vsakega izmed projektov.  Če želite izvedeti več, medtem ko se še pripravlja objava posebnih spletnih strani, posvečenih vsakemu od projektov, si lahko ogledate predstavitev potrjenih projektov na spletišču Programa Območje Alp.

ALPARC - Mreža zavarovanih območij v Alpah

Spletni piškotki

Spletno mesto ALPARC za svoje delovanje uporablja piškotke